CZ
Jsme tu pro vás ... +420 475 316741

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů u BURG

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následných operacích zpracování není uveden opak. "Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny vaším internetovým prohlížečem a ukládány do protokolových dat (soubory protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Tyto údaje se používají výhradně k zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a ke zlepšení našich služeb. Tyto údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě.

Sběr a zpracování dat při použití kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.

Výběr a zpracování zálohových plateb a faktur

V případě platby předem a faktury provádí zpracování platby společnost Komfortkasse. V takovém případě předáváme požadované osobní údaje společnosti LTC Information Services GmbH. Předpisy o ochraně osobních údajů společnosti Komfortkasse naleznete zde: komfortkasse.eu/datenschutz. Údaje jsou předávány výhradně za účelem zpracování plateb.

Použití Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Účelem tohoto dotazu je rozlišit, zda vstupní údaje zadal člověk, nebo zda byly zpracovány automatizovaně, strojově. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem jsou vaše vstupní údaje předávány společnosti Google a tam jsou dále využívány. Vaše IP adresa však bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní "štítu na ochranu soukromí" a podřídila se jeho požadavkům. Stisknutím dotazu souhlasíte se zpracováním svých údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de) 

Sběr, zpracování a použití osobních údajů při objednávce

Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Jedinou výjimkou jsou naši servisní partneři, které potřebujeme k vyřízení smluvního vztahu, nebo poskytovatelé služeb, které využíváme v rámci zpracování objednávek. Kromě příjemců uvedených v příslušných bodech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou to např. příjemci následujících kategorií: Poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, webhostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb a obchodníci s dropshippingem. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů

Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna. Vaše údaje budou předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing v rámci zpracování objednávky. Vaše údaje nebudou předávány žádným dalším třetím stranám. Vaše údaje budou předány do třetí země, pro kterou je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Předání e-mailové adresy přepravní společnosti pro informace o stavu přepravy

Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem předání vaší e-mailové adresy je informovat vás e-mailem o stavu expedice. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte nebo dopravnímu podniku, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Používání služby PayPal

Na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů PayPal. Najdete ji na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE)

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových stránek. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

  • Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování návštěvníků našich stránek při surfování.
  • Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků stránek na jiných webových stránkách cílenou reklamou související s jejich zájmy.
  • Zpracování se provádí na základě § 15 odst. 3 TMG a čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu pro výše uvedené účely.
  • Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány. Přiřazení údajů k vaší osobě proto již není možné. Tyto údaje nebudou uloženy společně s jinými vašimi osobními údaji.
  • Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
  • Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení v internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
  •  

Jak spravovat (a deaktivovat) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích se dozvíte kliknutím na níže uvedené odkazy:

Používání služby Google Analytics

Používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem

[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data ze všech zařízení, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Deaktivace služby Google Analytics (javascript:gaOptout()).

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/).

Používání služby Google Adwords Conversion-Tracking

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google AdWords" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zde se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze účinku a efektivity této reklamy.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Personalizovanou reklamu můžete navíc deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny, jak to provést, najdete na adrese support.google.com/ads/answer/2662922 (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) Používání souborů cookie poskytovateli třetích stran můžete také deaktivovat na deaktivační stránce Network Advertising Initiative na adrese (Network Advertising Initiative) pod www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) a uplatněním dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)

 

Použití služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube společnosti YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").

YouTube je společnost spojená se společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webových stránkách. Je aktivována možnost "Režim rozšířené ochrany dat". To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí do služby YouTube a ukládají se tam.

Bližší informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/t/privacy)).

Použití GoogleMaps

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání map GoogleMaps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Tato funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map.

Společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje od návštěvníků stránek, na kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html (https://www.google.com/privacypolicy.html). V centru pro ochranu údajů máte také možnost změnit nastavení, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google.

Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Za tímto účelem je nutné vypnout aplikaci JavaScript v prohlížeči. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek, jako je například interaktivní zobrazení mapy, v plném rozsahu.

Doba uložení

Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Práva subjektu údajů

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte v souladu s články 15 až 20 DSGVO následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a proti zpracování za účelem přímého marketingu podle čl. 21 odst. 1 DSGVO. Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v našem tisku. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat přímo na telefonním čísle: 02335 6308-110.

Právo na stížnost u dozorového úřadu

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Poslední aktualizace: 25.04.2018